Veröffentlichungen zu Fonds- und Transaktionsstrukturen (Download PDF)

Thin-capitalization amendments affect financing arrangements
12.11.2004, International Tax Review, Dr. Ralph Dautel, Jochen Murach, Alexander Pupeter

Steueroptimierte Finanzierungsstrukturen bei Private Equity
Finanz Betrieb, 2004, S. 475-479

Tax-Optimized Acquisitions in Germany After Corporate Tax Reform
International Tax Review (Intertax), Volume 29, October 2001, p. 348-352